3 Mahalagang Tanong bago Mag-apply sa Credit Card

gold credit cardParang “cool” magkaroon ng sariling credit card, diba? Kapag may credit card ka, pwede kang gumastos ng perang wala ka pa. Anong mas gaganda pa dun?

Pero bago ka maging cool at kumuha ng credit card, importanteng tanungin mo ang iyong sarili ng ilang mahahalagang bagay. Lalo na kapag ayaw mong habambuhay kang mabaon sa utang.

Bakit Mo ba Kailangan ng Credit Card?

Lagi mong itanong sa sarili — bakit gusto mo magkaroon nito? Kung sa tingin mo ito ay “cool” o dahil gusto mong mabili ang kahit anong gusto mo, hindi mabuting mga dahilan ito. Kumuha lamang ng credit card kung talagang may pakinabang ito sa iyo.

Alam Mo ba ang Tungkol sa mga Kaakibat na Credit Card Charges?

Laging iniisip ng tao na kaya nilang magbayad ng bills sa takdang oras. Hindi ka dapat mag-assume lagi mo itong magagawa. Paano kung hindi ka makapagbayad? Magkano ang mga karagdagang fees na kailangan mong mabayaran? Laging ikumpara ang interest charges, penalty charges, annual fees at iba pang charges ng iba’t ibang credit cards. Madami sa mga ito ay mahahanap online, o dito sa iMoney Philippines.

Gaano ka Kagaling Humawak ng Pera?

Disiplinado ka ba sa pag-track sa iyong mga gastusin? Ikaw ba yung tipo ng tao na nakakabayad on time ng iyong mga bills? Kaya mo bang magbawas ng gastos kung kinakailangan? Kung ang sagot mo ay “hindi” sa kahit ano sa mga tanong na ito, baka hindi makabubuti sa iyo ang magka-credit card. Kailangan ng mabuti at mahusay na paghawak ng pera, kung gusto mong magka-credit card. Para matutuhan ang tamang paggamit ng credit card, tignan ang aming tips sa tamang paggamit ng credit card.

Leave your comment