4 na Dapat Malaman Bago Mag-apply Sa Isang Personal Loan

personal loanAng paghahanap para sa pinakamahusay na deal sa personal loan ay maaaring maging isang nakakatakot na gawain. Mayroong higit sa isang dosenang mga bangko na nag-aalok ng mga personal loan sa Pilipinas, kaya bago ka magpasya sa perpektong bangko, narito ang ilang mga payo na dapat mong isaalang-alang.

Personal Loan Eligibility criteria

Marami sa mga personal loan ay may mahigpit na mga eligibility requirement. Para mag pre-qualify para sa isang personal loan sa Pilipinas, ilan sa mga kinakailangan ay:

  • 21 taong gulang o pataas (ito ay naiiba na may iba’t ibang bangko – ang ilan ay tumatanggap ng mga aplikanteng 18 taong gulang o pataas) ngunit hindi hihigit sa 60-70 years old (depende sa bangko).
  • Isang mamamayan ng Pilipinas o isang banyaga na naninirahan ng mahigit dalawang taon sa Pilipinas
  • buwanang kita ng P20, 000 para sa mga employed indibidwal, P30, 000 para sa mga dayuhan at P50, 000 para sa mga indibidwal na self-employed.
  • Mayroong bank account.
  • Mayroong regular na sweldo, o isang self-employed na indibidwal.

Flat interest rate

Ang flat interest rate ay uri ng interes na sinisingil sa principal (buong halaga ng utang) sa loob ng termino ng loan. Bagaman ang pagkalkula ay medyo tapat, kadalasang nakakaligtaan ng mga nanghihiram na sa pagkalkula ng flat rate interest, ang interes ay palaging sinisingil sa paunang halaga ng iyong utang. Samakatuwid, hindi mahalaga kung gaano karami sa iyong utang ang nabayaran na, kinakailangan mo pa ring bayaran ang buong interes na kinalkula sa simula ng iyong loan. Isang halimbawa ng kung paano gumagana ang flat interest rate: Ipagpalagay na kumuha ka ng isang PhP10,000 loan na may flat interest rate na 10% bawat taon. Ang interes ay Php1,000 sa bawat taon hanggang sa ang buong halaga ng loan ay nabayaran (i.e. ang interest rate ay Php1,000 bawat taon anuman ang balanse sa iyong utang).

Early repayment fees

Ang ilang mga nagpapahiram ay sumingil ng parusa para sa mga nanghihiram na nais ganap na bayaran na ang kanilang personal loan sa mas maagang panahon kaysa sa napagkasunduang termino (dahil ito ay magdudulot para sa mga nagpapahiram na mawalan ng interest rate sakaling ang manghihiram ay gumanap sa utang para sa buong termino). Ang early repayment fees ay may posibilidad na maging isang porsyento %) na sisingilin sa ang natitirang balanse ng utang sa oras ng pagbabayad nang buo.

Late Payment Charges

Sakaling mabigo kang magbayad ng iyong buwanang pagbabayad sa tamang oras, maaari kang singilin ng late payment fee (humigit-kumulang 5% bawat buwan). Bilang karagdagan, mayroon ding dalawang posibleng kahihinatnan. Isa, ang nagpahiram ay may karapatan upang gumawa ng legal na pagkilos laban sa iyo. Pangalawa, maaaring ibawas ng bangko ang anumang credit balance mula sa iyong bank account (kung ito ay parehong bangko) upang i-offset ang halagang dapat mong bayaran sa iyong loan. Kung ang isang nanghihiram ay nag-aplay para sa isang secured loan, maaaring i-repossess ng bangko ang ari-arian na nakatakda bilang collateral. Gustong mo bang mag-aplay para sa isang personal loan? Alamin dito kung aling mga bangko ang nag-aalok ng pinakamababang personal loan interest rate sa Pilipinas.

Leave your comment