5 Maling Paggamit sa Credit Card

credit card in supermarketMay ibang tao na ayaw gumamit ng credit card dahil nangangamba sila na magkakaroon sila ng malaking utang dahil dito. Tama naman sila, ngunit, kapag ginamit ang credit card ng maayos, maaari kang makatipid ng mas malaki!

Ito ang limang maling paggamit sa credit card na karamihang ginagawa lalo na ng mga bago pa lang may credit card.

Pagkakamali #1 – Ang Hindi Pag-check sa iyong Personal Credit Reports

Ang iyong personal credit reports ay parang ang iyong mga report cards sa mga bangko. Kailangan mong siguraduhin na tama ang impormasyon sa iyong credit report. Siguraduhin mong walang nakalista na utang sa iyong credit report na hindi naman iyo. Kapag may maling impormasyon dito, maaaring makasama ito sa iyong pagkakataon na makakuha ng credit card (o kahit anong loan) mula sa bangko. Para sa karagdagang impormasyon kung paano makakuha ng iyong credit report, pumunta sa website ng Bank Association of the Philippines Credit Bureau.

Pagkakamali  #2 – Ang Hindi Pagbantay sa Iyong Gastos Gamit ang Credit Card

Kapag nagkaroon ka na ng credit card, matutukso kang gamitin ito lagi nang hindi man lang tinatandaan kung ano mga binibili mo gamit ito. Ito ay isang MALAKING pagkakamali. Ang utang ay mabilis na dumadami kapag hindi mo binantayan ang iyong mga gastos. Kapag nilista at binantayan mo ang mga gastos mo, mas makasisigurado ka na hindi ka lumalagpas sa iyong budget para sa buwan. Sa gayon, makakaiwas ka sa pagkakautang.

Pagkakamali #3 – Ang Pagkalimot sa Cut-off Date ng Balance Transfer

May iilang bangko na nagbibigay ng 0% o mas mababang interest rate kapag inilipat mo ang iyong credit card balance sa bago mong card. Pero, may limitadong panahon lang para ma-avail ang offer na ito (ang mga kondisyon ay nakasulat sa fine print na hindi binabasa ng karamihan). Alamin kung kailan nagtatapos ang balance transfer period. Siguraduhin na nailipat mo na ang mga outstanding balance, para hindi ka biglang magugulat.

Pagkakamali #4 – Ang Hindi Pag-check kung Tugma ang Iyong Credit Card Records

Kapag hindi mo nabantayan ang iyong gastos gamit ang credit card (pagkakamali #2), hindi mo rin malamang natitignan kung tugma ang iyong credit card records. Ang pag-check sa iyong personal na credit card records laban sa records ng credit card issuer ay makakatulong na maiwasan ang mali, at ma-anomalyang mga transaksyon.

Pagkakamali  #5 – Ang Hindi Pag-update sa Iyong Automatic Payment Arrangement

Para mas madali, madami ang pumipili ng automatic payment system sa pagbayad ng bills gamit ang credit card kada buwan. Pero ano ang mangyayari kapag nag-expire ang iyong lumang credit card at nabigyan ka ng panibago? Ang dating sistema ng automatic payment arrangement ay hindi nalilipat sa bago mong credit card. Hindi tuloy mababayaran ang mga bills na automatic na binabayaran ng luma mong credit card.

Leave your comment