ABaKaDa ng isang Mortgage Loan

Higit sa kadalasan natin nakakalimutan ang pag-aaral ng mga simpleng bagay, maaring ito ay sa simpleng pagluluto katulad ng paglalagay ng asin sa nilutong adobo at lalung-lalo na sa pagbili ng mga mamahaling gamit o ari-arian. Aba! Mahirap kumita ng pera tapos basta basta na lang natin lulustayin? Bilang andito ang iMoney Philippines, adhikain namin na tulungan kayo sa paggamit ng inyong pera sa pinakamatalinong paraan.

Isang napakadalas na eksena sa isang Pilipino na hindi ito nagtitiwala sa bangko dahil sa mga ‘hidden charges’. Kaya hindi ka na magtataka na karamihan sa atin ay makakaramdam ng pagkalugi sa bawat transaksyon natin sa bangko. Isa pang patunay ay paglalagay ng lagda mo sa isang kontrata na hindi mo naman halos naintindihan lalung-lalo na sa isang loan para sa pagbili ng isang tahanan. Eto ang ilan sa mga dapat mong malaman o sabihin nating ABaKaDa ng isang home loan.

ABaKaDa ng isang Home Loan

Leave your comment