Dapat Mong Malaman sa Credit Card Charges

credit card charges anotherIsa sa mga pangunahing rason kung bakit dumarami ang gumagamit ng credit card ay sa convenience na binibigay nito sa atin. Sa halip na magdala ng makapal na pitakang puno ng pera para pambili ng isang magarang damit o pambayad para sa isang mamahaling dinner date, mas mainam na gamiting pambayad ang isang simpleng credit card. Ngunit kahit ganunpanuman ang pribilehiyong binibigay sa atin ng mga credit card, ito rin ang humihingi sa atin ng kabayaran na madalas ay hindi natin binibigyang halaga. Kahit pa man sabihin nating “balewala” ang mga kabayarang pinapataw ng mga negosyante sa atin, ang akumulasyon ng mga bayarin na ito ay maaaring aabot sa malalaking halaga sa kalaunan.

Ang pagiging batid sa mga charges na pinapataw sa atin ay tiyak na isa sa mga pangunahing hakbang para pamahalaan ang ating pananalapi. Tandaan ang iba’t-ibang pinapataw na bayarin at huwag agad-agad matukso sa mga umano’y libreng interest-period na terms. Mas mabuting magtanong sa mga detalyadong termino at mga kondisyon na kalakip sa pagkakaroon ng isang credit card upang makasiguro na tayo ay hindi nagbabayad ng higit pa sa ating binabalak. Ang mga sumusunod ay isang pangkalahatang listahan ng mga bayarin na dapat ay isinasaisip ng bawat nagmamay-ari ng credit card.

Ang Mga Credit Card Charges

Joining Fee: Ito ay iisang beses na bayarin na katulad ng isang registration fee. Dito sa Pilipinas, ang bayaring ito ay tinatawag din o kasama na sa Annual Fee.

Annual Fee: Ang Annual fee ay ang mga bayaring taunang sinisingil ng mga bangko. Depende sa klase ng card na inaaplayan mo – maging classic, gold, business gold, business platinum, platinum at kung ano pa, ang mga bayaring ito ay nagkakaiba. May mga bangko din na maaaring maningil ng taunang bayarin para sa mga supplementary na mga credit card.

Finance Charge: Ang bayaring ito ay ang interes kung saan kinakalkula ang buwanang charge sa credit card base sa 2.5% hanggang 3% (depende sa bangko).

Late Payment Charges: Sa mga may-ari ng ng mga credit card na nahuhuli sa pagbayad, may kaukulang bayarin na 1% – 7.5% (depende sa bangko) o di kaya ay P500, alinman ang mas mataas.

Cash Advance Fee: Ang mga credit card ay nagagamit din katulad ng mga debit card kung saan maari natin itong pagkuhanan ng pera. Subalit, dapat nating tandaan na ang charges nito ay kalimitang base sa 3% hanggang 5% (depende sa bangko) ng halagang nai-cash advance o sa halagang P500, alinman ang mas mataas.

Foreign Exchange Charge: Bawat paggamit ng credit card para pambayad sa isang transaksyon sa ibang bansa ay kalimitang pinapatawan ng bayaring ito na kadalasan ay nasa 0.75% hanggang 3.5% (depende sa bangko).

Iba Pang Mga Charge:

Statement Retrieval Fee: May mga bangko na humihingi ng bayad para sa mga iprinintang mga statement kadalasan nasa halagang PHP50 hanggang PHP300.

Card Replacement Fee: Ang paghingi ng kapalit para sa mga nasira o nawalang mga credit card ay nagkakahalaga ng PHP250 hanggang PHP500.

Grace Period: May mga bangko din na hindi nagpapataw ng interes para sa mga pinambili gamit ang credit card. Tinatawag itong “grace period” at kadalasan ay tumatagal ng hanggang 20 araw mula sa petsa kung kelan ilalabas ang bagong statement. Ang grace period ay karaniwang binibigay sa mga may-ari ng mga credit card na nakapagbayad ng kabuuang balanse ng kanilang mga account sa nagdaang buwan.

Leave your comment