Dapat Malaman sa Pagkuha ng Car Loan

car with keysNakakatuwang labis ang umupo sa likod ng manibela ng isang bagong-bago na sasakyan.  Pero ang pagbayad para sa sasakyan ay isang hamon.  Maliban kung mayroon kang maraming sobra na perang naitatabi, kailangan mong kumuha ng sasakyang pautang para makatulong sa iyong pagbayad.  Ito ang mga bagay na dapat mong malaman bago kumuha ng sasakyang pautang.

Magaan na buwanang bayad.  Ang pangunahing benepisyo ng pagkuha ng sasakyang pautang ay ang magaan na buwanang bayad.  Ang pagbayad ng minsanan ay mabigat.  Lalo na sa mga batang propesyonal na hindi kasya ang mga naipong pera.  At kahit na meron silang ilang pera, kalimitang kakailanganin nila ito sa ibang mga bagay.  Bakit mo pa pahihirapan ang iyong sarili sa isang minsanang bayad kung pwede mo nman itong unti-untiin sa ilang taon?  Siyempre, tignan muna ang halaga ng interes.  Pagdating sa pagkuha ng utang sa bangko, mas mahaba ang termino, mas malaki ang interes.  Ikaw ay maaaring ngbabayad ng mababang halaga kada buwan pero kung titignan mo ang kabuuang senaryo, kalahati ng iyong binayaran ay ang interes lamang.  Baka gusto mong paikliin ang termino para maiwasan ang mataas na halaga ng interes.  Ang kalkulasyon ng hulugang bayad sa utang ay maaaring makatulong upang iyong malaman kung magkano ba talaga ang aktwal na iyong binabayaran para sa iyong sasakyan.

Financing. Sa pamamagitan ng pagkuha ng car loan ikaw ay gumagamit ng financing.  Ang terminong ito ay labis na naiintindihan ng mga negosyante.  Ang financing ay ang paggamit ng oras o pera ng ibang tao para makuha mo ang iyong gusto.  Kahit na wala kang pera na pambayad sa iyong sasakyan, ang pagkuha ng car loan ay maaaring makatulong sa iyo sa kalaunan.  Bakit?  Dahil maaari mong gawing puhunan ang iyong pera kesa gamiting pambayad sa sasakyan.  Sa paraang ito, pwede kang kumita habang minamaneho ang iyong bagong sasakyan.

Sakop.  Karamihan ng mga bansa kasama ang Pilipinas ay inaatas ang pagkuha ng insurance para sa mga nagmamay-ari ng sasakyan.  Marami ring mga nagpapautang ang sumusuporta sa ganitong patakaran.  Bakit? Dahil sa oras na may mangyari sa umutang, nais nilang makasiguro na sila ay protektado.

Mga promosyon. Marami na ang mga promosyon ng mga car loan ngayon.  Ang pamimili ay isa sa mga bagay na gusting-gusto ng mga kababaihang gawin.  Pero sa mga kalalakihan, upang makakuha ng magandang kasunduan, kailangan ding mamili.  Hindi para sa mga damit kundi para sa magandang institusyon na nagpapautang.  Maraming mga institusyon na napapautang ang nakapaligid sa iyo.  Kailangan ng kaunting pagsisikap kung gusto mong makahanap ng magbibigay sayo ng magandang kasunduan.  Sa kabilang banda, magkompara sa ibang mga website (tulad ng iMoney) upang makahanap ng pinakamurang nagpapautang na institusyon sa iyong paligid.

Ang pagkuha ng sasakyan ay mahal.  Pero maaari mo itong pagaangin.  Sa pamamagitan ng pagkuha ng car loan, maaari mong gawing magaan ang pagbayad.

Alamin kung anong bangko ang may pinakamagandang alok sa sasakyang pautang

Leave your comment