Charges at Fees sa Pagkuha ng Personal Loan

money rolled because of fees and charges mishapBukod sa interest rate, may iba pang mga fees at charges na sangkot pagdating sa pag-a-apply para sa isang personal loan. Kadalasan, nabibigong isaalang-alang ng mga tao ang mga singil na ito. Ilan sa mga karaniwang bayarin at mga singil sa isang personal loan ay ang processing fee, stamping fee, early repayment at late payment charges.

Processing fees

Ito ay isang singil ng mga nagpapahiram upang masaklawan ang mga gastos sa pagpoproseso ng iyong loan. Ito ay karaniwang non-refundable at ang mga singil ay iba sa bawat bangko. Depende sa nagpapahiram, ang bayad ay isa lamang maliit na porsyento ng loan. Gayunpaman, tandaan na hindi lahat ng mga bangko magpataw ng karagdagang singil.

Documentary Stamp Tax

Ang documentary stamp tax ay isang fee na binayaran sa Gobyerno ng Pilipinas (Stamp Office) para sa panlililak ng loan agreement na ginagawa sa pagitan ng nanghihiram at nagpapahiram. Ang normal na documentary stamp tax rate ay sa mahigit-kumulang 0.3% ng utang, o PhP1 sa bawat Php200. Subalit may ilang mga bangko na hindi naniningil ng documentary stamp tax.

Early repayment charges

Ito ay sinisingil lamang kapag ang isang nanghihiram ay nagpasya na bayaran ang buong halaga ng utang bago matapos ang pinagkasunduang termino. Muli, ang mga bayarin ay iba-iba sa bawat bangko. Bagaman ang ilang mga bangko ay maaaring magsingil ng flat rate ng, sabihin nating PhP 3,000 sa maagang pagbabayad, ang iba ay maaaring magsingil sa mga nanghihiram ng tiyak na porsyento ng kanilang natitirang balanse.

Late payment charges

Tuwing ang buwanang pagbabayad ng utang ay maantala, o ginawa pagkatapos ng due date, depende sa bangko, ang singil na ito ay karaniwang ipinapataw sa nanghihiram. Ang bayad na ito ay karaniwang sisingilin bilang isang porsyento ng natitirang halaga ng utang.

Ang mga bayarin na siningil ng bangko ay maaaring maipon sa isang napakataas na halaga kung hindi ka maingat. Samakatuwid, palaging maipapayo na isaalang-alang ang mga karagdagang gastos bago mag-apply para sa isang personal loan.

Kung nais mo pang dagdagan ang iyong kaalaman, maaari mo ring magustuhan ang 4 na bagay na dapat mong malaman bago mag-apply para sa isang personal loan.

Leave your comment