Isang Gabay sa Pagpili ng Travel Insurance sa Pilipinas

pili ng travel insuranceKung bumili ka man ng travel insurance package o hindi, ito ay isang desisyon na ganap na nakasalalay sa iyo. Ang pagkakaroon ng travel insurance ay maaaring maging kapaki-pakinabang dahil pinoprotektahan ka nito mula sa mga problema ng hindi inaasahang pangyayari sa panahon ng paglalakbay, ngunit ito ay may kapalit na halaga.

Naglista kami sa ibaba ng ilang mga pangyayari na sa tingin namin ay may kabuluhan upang isaalang-alang ang pagkuha ng aming travel protection:

nAlamin mo ang ilan sa pagpipilian mo, tignan ang aming talahayanan para makapili ng travel insurance na swak sa budget mo.

Leave your comment