Home Loan Basics sa Pilipinas – Part 2

home loan basicsEto na ang pagpapatuloy ng Basics Ng Housing Loan Sa Pilipinas – Part 1.

Sa unang bahagi, ipinaliwanag natin ang ilang mahahalagang termino na makatutulong sa ‘yo na maunawaan ang sistema ng housing loans sa Pilipinas.

Ngayon, pag-usapan naman natin kung magkano ang maaaring o dapat na hiraming pera para mabili ang iyong dream house.

Magkano Ang Kaya Ko?

Hangga’t sa pasok ka sa ilang mga batayan, malimit na nagpapahiram ang mga bangko ng hanggang sa 90% ng halaga ng iyong bahay. Para malaman kung magkano ang ipapahiram ng bangko sa isang umuutang, ang mga sumusunod ay ilang bagay na kanilang pinagaaralan:

1. Magkano ang iyong kinikita  – kapag mas mataas ang iyong kinikita, mas madali kang makakakuha ng housing loan mula sa bangko. Kung mas malaki ang kinikita mong pera, syempre mas may abilidad kang mabayaran ang loan (at mas kampante ang bangko).

2. Mga kasalukuyan mong utang  –  Ang ilang mga halimbawa ay car loan, personal loan at credit cards. Mas madaming utang, mas mahirap na kumuha ng house loan mula sa bangko.

3. Magkano ang savings na meron ka – muli, kung mas malaki ang halaga ng iyong savings, mas madaling makakuha ng housing loan.

Para malaman kung magkano ang kakayahan mong magbayad, siguraduhin na ang babayaran mong buwanang home loan ay hindi hihigit sa ikatlo ng iyong kinikita.

Isa pang paraan upang matiyak kung magkano ang halaga ng kaya mong bayaran, ay ang pag kakalkula ng iyong Debt Service Ratio (DSR). Ganito ito ginagawa, i-divide ang iyong buwanang bayad sa inutang na loan, sa iyong buwanang kinikita. Sinasabing hindi dapat lumagpas ang iyong Debt Service Ratio (DSR) sa 30-50%.

Ngayong alam mo na kung magkano ang kaya mong bayaran, and susunod na tanong ay — magkano ang dapat mong hiramin?

Mahirap masagot ang tanong na ito. Walang tama o maling sagot. Ngunit, hindi ka dapat umuutang ng wala kang kakayanang magbayad. Isa pa, dapat handa kang magbayad ng mas mataas na monthly instalment kung ang pipiliin mong home loan ay mas maikli ang termino ng bayaran, o kaya naman kung pinili mo ang mas mataas na margin of financing (kung ‘di mo maalala kung ano ito, tignan ang Part 1 nito).

Leave your comment