Kukuha Ng Credit Card? Ito Ang Mga Kailangan Mong Malaman

credit card presentAng plastik na pera ay nagbibigay ng maraming benepisyo. Gayunpaman, ang kaginhawahaan na ito ay maaari ring lumikha ng mga problema. Ito ang dahilan kung bakit dapat ka pang magbasa tungkol sa mga credit card bago mag-apply para makakuha nito.

Kaginhawaan

Ang credit card ay nagbibigay ng kaginhawahan na hindi kinakailngan magdala ng pera. Dahil sa dumadaming kaso ng ng pagnanakaw at iba pang katulad na kasong kriminal, ang pagdadala ng pera saan ka man magpunta ay nakababahala, at lubhang mapanganib. Karamihan sa mga credit card ngayon ay maaari ring gamitin sa ibang bansa para sa maliit na halaga kaya naman ito ay perpekto para sa mga taong laging umaalis.

Fees, Fees and More Fees

Sa istriktong pananalita, ang credit card ay pinagmumulan ng problema kung ito ay aabusuhin. Ito ay dahil ang mga produktong ito ay kumikita sa pagkuha ng interes sa mga bayarin na hindi natutugunan o nahuhuli ang bayad. Maaari rin na may kaakibat na ibang bayarin kasabay ng paggamit ng card. Bukod dito, minsan ay mayroon ding taunang bayarin na isang beses lang binabayaran sa bawat taon. Ang mga bayaring ito ang dapat mong isaalang-alang bago ka kumuha ng credit card.

Limitasyon sa Kredito

Ang bawat account ay may tinatawag na linya ng kredito o limitasyon sa kredito. Ito ay ang pinakamataas na halaga na maaari mong utangin sa iyong card. May iba’t ibang panuntunan ang bawat bangko pagdating sa mga limitasyon sa kredito. May ilang nagbibigay ng mas malaking linya ng kredito sa mga mas mataas ang suweldo o nakapirmi ang kita. Mayroon ding mga programa kung saan ang magandang katayuan ng kredito at ng katapatan sa bangko ang nagiging batayan para magkaroon ng mas mataas na mga linya ng kredito..

Pabuya

Ang mga may-ari ng credit card ay maaari ring kumita ng mga puntos kapag ito ay ginagamit. Ang mga puntos na naipon ay nagbibigay-daan upang makakuha ng mga premyo, regalo, at mga diskwento. Muli, hindi lahat ng mga bangko ay nag-aalok ng mga naturang programa..

Mga Prepaid Credit Card

Bukod sa mga tradisyonal na credit card, maaari mo ring piliin na mag-prepaid card. Ito ay gumaganap na parang debit card. Hindi lahat ng mga bangko ay nag-aalok ng mga ganitong produkto, ngunit para sa mga nag-aalok nito, maaari itong lagyan ng laman sa mga partikular na sangay ng bangko. Maaaring may mga bayarin para sa mga transaksyon ngunit sa pangkalahata, ito ay napakalitt lamang. Ang mga taong nais pataasin ang kanilang credit score ay karaniwang kumukuha ng prepaid credit card na nag-aalok ng pagkakataong i-angat ang kanilang credit rating.

Pagnanakaw ng Pagkakakilanlan

Dapat mong tandaan na ang mga nagnanakaw ng pagkakakilanlan ay palaging tumitingin ng mga credit card. Dahil dito, dapat kang mag-ingat, lalo na kapag namimili sa internet. Huwag kailanman ibunyag ang mahahalagang impormasyon tulad ng numero ng iyong credit card, PIN, at iba pang mga personal na detalye sa mga hindi kumpirmadong website o pamilihan sa internet. Gayundin, huwag makiharap sa mga tao na kakakilala mo lang sa internet, o sa mga negosyo na walang kredibilidad. Malamang na ang mga magnanakaw ng pagkakakilanlan ay nagtatago, naghihintay para sa kanilang susunod na biktima. Maghanap ng mga kuwento ng mga biktima ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan sa internet. Mapapansin na ang karamihan sa mga ito ay dahilan nga pagbibigay ng impormasyon ng credit card sa mga hindi beripikadong tindero.

Hindi mahirap makakuha ng credit card. Ang ilang mga bangko ay nagbibigay pa nga ng mga credit card na naaprubahan na para sa mga piling indibidwal. Ang tanging hamon lamang ay kung paano mo maiiwasan ang tukso na bumili ng mga bagay na hindi kasama sa badyet mo. Tignan ito bilang isang hamon upang ikaw ay maging mas madisiplina sa paggastos.

Leave your comment