Mga Mabuti At Di Mabuting Dulot Ng Car Loan

pros and cons of car loansAng car loan ay isang sigurado at mabisang paraan ng pangkakaroon ng sasakyan sa panahong limitado sa usaping pang-pinansyal.  Ganun pa man, nararapat lamang na malaman natin ang mga mabuti at di mabuting dulot ng pagkuha ng car loan. Makabubuting magkaroon ng sapat na kaalaman sa kung anong maaaring maidulot nito at nang hindi magsisi sa bandang huli.

Ang mga benepisyo ay sigurado:

Ang Pagbabayad ng Hulugan ay mas Madali

Halimbawa, sa isang hulugan na kasunduan, maari mong bayaran ng paunti-unti ang sasakyan sa loob ng ilang taon. Bagamat ang pagbabayad ng cash ay ang pinakamagandang paraan ng pagbili ng sasakyan (dahil sa walang interest), hindi lahat ay kayang makapagbayad ng buo. Sa car loan, maari mong mabili ang sasakyan kahit wala ka pang budget.

Sa ganitong paraan, mapapautang ka ng bangko ng pera, makukuha mo ang pangarap mong sasakyan, makakapagbayad ka ng utang kada buwan at lahat ay magiging masaya.

Ngunit, mayroong  ilang di magandang dulot ito:

Pagmamay-aari at Karapatan sa Sasakyan

Ang pagmamay-ari at karapatan sa sasakyan ay dalawang magkaibang bagay. Sa paggamit ng hulugan  para sa pagbili, ito ay nangangahulugan lamang ng pag-aarkila sa sasakyan . Ang totoong may-ari pa rin ay ang bangko. Maliwanag lamang na hindi mo maaring ibenta ang kahit anong parte ng sasakyan o ang mismong sasakyan hanggang hindi pa ito nababayaran ng buo.

Karapatan sa Pagbawi ng Sasakyan

Kung sakaling hindi mo mabayaran ang buwanang utang, laging isa-isip na may karapatan ang bangko na bawiin ang sasakyan. Kapag ito ay naganap, kailangan mong bayaran ng buo ang natitira pang utang upang mabawi mo ang sasakyan.

Dapat bang makipag-deal sa rehistradong Car Dealer o sa Bangko lamang?

Walang maling sagot sa dalawa maliban sa mga bagay na maari mong asahan sa bawat isa. Ang mga car dealers, maliban sa malaking kita, ay lagi ng mabibilis sa ganitong  mga proseso at misan ay nag-aalok pa ng malaking diskuwento upang mabenta ang sasakyan sa mas murang halaga.

Sa kabilang banda, ang bangko kumpara sa car dealers ay may mas mahabang proseso ngunit mayroong mas malaking oportunidad na makapamili ng sasakyan sa iba’t-ibang lugar.

Huling Paalala sa Pag-aaplay ng Car Loan

Huwag makuntento sa unang car loan deal na makukuha. Maglibot, mag-kumpara at pag-isipan ang mga maaaring pagpilian. Ang mga car loans na ito ay maaring magkaka-iba sa presyo, pagbabayad, interest at ilan pang maliliit na detalye na maaring maging malaking deperensiya sa total na babayaran makalipas ang ilang taon.

Para sa kumpletong pagkukumpara ng car loans sa Pilipinas, bisitahin ang aming car loan comparison page!

Leave your comment