Housing Loan Interests Sa Pilipinas – Paliwanag

housing loan interest rate calculatorNoong nakaraan, napag-usapan natin ang housing loan interest sa Part 1 ng Panimula sa Home Loans. Kapag ikaw ay nanghiram ng pera sa mga nagpapautang, ang halaga ng inutang ay kalimitan ng pinapatungan ng interes. Ang interes na ito ay ang tubo o bayad sa paggamit mo ng pera; ito ay kadalasang kinakalkula bilang porsiyento kada taon ng nagpautang

Bagaman ang BSP (Bangko Sentral ng Pilipinas) ay nagtalaga ng pamantayang rate na 6% sa pagpapautang, ang interest rate sa pabahay na inaalok ng mga bangko ay maaaring magkakaiba sa ibang bangko sa magkakaibang panahon.

Kamakailan, ang mga bangko sa Maynila ay nagbababa ng kanilang rates sa pabahay. Ang ilan sa mga bangko ay nagbaba ng rates hanggang 5.75% dahil sa pagdami ng mga nagbebenta ng real estate property. Gayunman, ang mga kliyente na tumangkilik ng mababang presyo na may fixed rates ng isang taon ay apektado ng pagtaas ng presyo ng bilihin at ng posibleng pagtaas ng key rates ng BSP dahil sa taunang re-pricing. Ang HSBC ay nagpasimula sa pagbibigay ng interest rate na 5.88% ngunit ibinaba nila ito ng 5.75% upang makasabay sa merkado. Gayunman, ang mga “pakulo” na pagbaba ng rates ay maganda lamang sa loob ng isang taon dahil sa pagkakaroon ng re-pricing sa susunod na taon.

Ang mga bangko tulad ng Banco de Oro (BDO), Philippine Savings Bank (PSBank) at Bank of the Philippine Islands (BPI) ay may interest rate na 7.88%. Sa kabilang banda, ang PSBank ay may interest rate na 8.5% habang ang BPI naman ay 8.75%. Ang mga mangungutang ay dapat laging alalahanin na ang rates ay hindi fixed at nagbabago dahil sa taunang re-pricing. Ang pagbabago ay nagaganap taon-taon at maaaring tumaas kumpara sa naunang taon. Dapat lamang na isaalang-alang hindi lamang ang unang interest rates kundi pati na rin ang pagtaas ng rates pagkatapos ng unang re-pricing period.

Fixed Interest Rates

Maaari mong panatilihin ang interest rates sa mas matagal na panahon sa pagpili ng mas mahabang taon ng re-pricing period. Ang interest rates ay hindi magbabago sa loob ng ilang taon ngunit ang mahabang re-pricing periods ay mas malaki ang interest rates. Ang pagkakaroon ng fixed interest rate sa pabahay ay magiging maganda o hindi para sayo depende sa haba ng taon na matatapos mo ang loan.

Ang Iyo bang Interest ay Kinukwenta ng Kada-araw o Kada-buwan?

Ang batayan ng interest rates ng utang para sa pabahay ay kalimitan ng tinutuos buwan-buwan sa Pilipinas, gayunman may mga bangko na binabatay ang pagkwenta ng interes rates kada-araw.

Mahalagang malaman na ang pagkwenta ng interes batay sa araw-araw ay mas makakatulong sayo sa pagbawas ng mas malaking interest charges.

Halimbawang mayroon kang loan na magsisimula ng Abril 2013 at ito ay P450,000 na may interest rates na 1% kada buwan.

Ikaw ay kailangang magbayad ng P5,000 kada-buwan.

Para sa Monthly Interest:

Sa Abril 10, nagbayad ka ng P5,000 na may kasamang monthly interest na P4,500 (1% ng P450,000) at paunang bayad na P500.

Para sa Daily Interest:

Sa Abril 10, nagbayad ka ng P5,000

Mula Abril 1-10, ang daily interest rate ay 0.0333% (1% / 30 days), at ang interest charge ay P1,499.99 (0.0333% x 10 days x kabuuang utang na P450,000)

Ang natitirang P3,500.01 ang magiging paunang bayad.

Mula Abril 11-30, ang iyong interest charge ay P2,973.69 (0.0333% x 20 days x natitirang kabuuang utang na P446,499.99)

Samakatuwid sa buwan ng Abril,  ang halaga ng iyong interest charges ay P4,473.68 habang P526.32 ang napupunta sa pagbabayad ng kabuuang utang.

Conclusion

  Monthly Repayment Daily Repayment
1st Month Interest P4,500 P4,473.68
1st Month Principal Repayment P500 P526.32
Total Repayment P5,000 P5,000

 

Sa pagbayad ng mas maaga para sa isang buwan, ang paggamit ng daily interest ay makakatulong sa nangutang dahil hindi lang nito nababawasan ang interest payments, napapalaki pa nito ang nababayaran sa kabuuang utang. Alamin ang iyong pagpipilian gamit ang aming home loan comparison table.

Leave your comment