Mortgage Loan – Ano Ito, Saan At Kanino Ito Makukuha?

mortgage loanAno Ang Mortgage Loan?

Ang mortgage loan (o karaniwang tinatawag lang na  “mortgage”) ay isang loan na ginagamit upang bumili ng mga bahay at iba pang mga ari-arian. Sa isang mortgage loan arrangement, ikaw (ang humihiram ng pera) ay nagbibigay sa nagpapahiram ng pera (karaniwan, mga bangko) ng karapatan sa isang ari-arian, hangga’t sa mabayaran mo nang buo ang mga kailangang bayad, at pati na ang interest.

Samakatuwid, kapag gumamit ka ng mortgage para bumili ng bahay, kumukuha ka ng loan para bumili ng bahay. Ang loan na ito ay sinisiguro ng bahay na iyong binibili, ito ang ginagamit bilang garantiya sa iyong loan. Sa pagkakataon na mahuli ka sa buwanang pag-bayad, ang nagpahiram ng pera ay may karapatan na kunin muli ang iyong bahay.

Maraming tao ang sumasalalay sa mortgage para matulungan silang makabili ng ari-arian (kakaunti lang ang mga taong nakakabili ng property gamit ang direktang cash).

San Makakakuha ng Mortgage?

Kung nagbabalak kang bumili ng ari-arian, may ilang mga paraan para makakuha ka ng mortgage. Tulad ng mortgage brokers at bangko.

Ang mga importanteng pagkakaiba ng tatlong ito ay ang kanilang interest rate, loan amount at ang maturity period ng mga loans. Tignan natin ngayon ang mga detalye:

Pagkuha Ng Mortgage Loan Mula Sa Bangko

Ang pakikipag-usap sa mga bangko, ang pinaka-pinipiling paraan ng karamihan. Ang loan officer ang tumutulong sa iyo sa proseso ng iyong mortgage application.

Sa pangkalahatan, mas kaunti ang karagdagang bayad o komisyon kapag nag-apply ng mortgage diretso mula sa bangko. Dahil walang tagapamagitan sa gitna mo at ng  bangko, ang cost ay nababawasan (ang mga taong nagtratrabaho sa bangko ay mas kaunti ang dahilan na dagdagan ang kailangan mong bayaran, dahil sila ay swelduhan, na hindi naman kumikita sa komisyon kung ma-aprubahan ang iyong loan).

Dahil d’yan, kung ikaw ay may magandang credit history, may maganda kang trabaho, at may stable na income at meron ka ding financial assets, wala namang problema na makakuha ng mortgage loan mula sa bangko.

Pagkuha ng Mortgage Sa Pamamagitan ng Mortgage Broker

Ang mga mortgage brokers ang gumaganap ng papel na pagiging “middle man” sa isang mortgage transaction, at nagbibigay ng abiso sa iyo, kung ano ang pinakamagandang loan para sa iyo. Hindi sila ang aktwal na nagpapahiram ng pera, sa halip, sila ang nagtratrabaho bilang representante ng tagaghiram ng pera. Samakatuwid, magkaiba ang mortgage broker sa mortgage lender tulad ng bangko.

Kung ikaw ay naghahanap ng isang mortgage broker, kailangan lagi mong isipin na ang mga pinakamagaling na mortgage broker ay ang mga nagtratrabaho para sa maraming mga mortgage lenders. Mahalaga ring masigurado na mahusay ang experience nila at pati na ang kanilang track record. Ang magagaling na mortgage brokers ay karaniwang may kaalaman tungkol sa industriya, ang pamilyar sa mga iba’t ibang klase ng mortgage loans. Ang paghahanap ng isang magaling na mortgage broker ay makakatulong na mauunawaan mo ang mga pinakamagandang deal base sa iyong sitwasyong pinansiyal at credit history.

Ang isang mahusay na mortgage broker ay makakatulong din sa iyo sa proseso ng aplikasyon — kalimitang mas madali mag apply ng mortgage sa pamamagitan ng broker, dahil ang mga broker ay may magandang network at relasyon sa mga bangko, at iba pang mortgage lenders. Lalo na kapag ikaw ay may hindi kagandahang credit hostory, o kaya naman hindi stable ang kita mo ng pera. Ang mga mortgage brokers ay nakakatulong na makakuha ka ng loan, kahit tinaggihan na ang bangko ang iyong aplikasyon. Tandaan lang na ang ganitong klaseng loan ay kalimitang may mas mataas na interest rates.

Leave your comment