Mga Nakakaapekto Sa Interes Ng Car Loan

car loan interest rateAng interes ay maaaring tukuyin bilang karagdagang bayad na iyong ginagawa maliban sa halaga na iyong inutang para bumili ng sasakyan. Ang interes sa car loan sa iba’t-ibang bangko ay magkakaiba base sa inyong napagkasunduan, pati din ang bilang ng iba pang mga aspeto, kabilang ang:

  • Ang Modelo ng Sasakyang Napili Mo: Ang halaga at modelo ng iyong sasakyan ay nakakaapekto sa iyong interes – Ang lahat, kahit ito’y BMW man o Honda, ay makakaapekto sa interes ng iyong utang sa sasakyan. Kahit gamit na / luma o bagong modelo man ang iyong napili, ito ay kasali parin.  
  • Ang Iyong Credit Score / History: Ito ay isa ding pantukoy sa interes ng iyong car loan. Kung malinis ang iyong credit history, binibigyan nito ng kumpiyansa ang bangko na mababayaran mo ang iyong utang sa tamang oras. Sa ganung paraan, maaaring mabawasan ang iyong bayarin sa interes. Subalit, ang mababang credit score ay maaaring magpataas sa iyong bayarin sa interes.
  • Ang Iyong Katayuang Pinansyal: Tinutukoy nito ang iyong buwanang kita at ang kakayahan mong magbayad ng utang. Kung malaki ang iyong buwanang kita, ang iyong bayarin sa interes ay maaaring mabawasan at gayun din kung ito’y mababa ay tataas ang interes.
  • Ang Mga Patakaran Ng Bangko: Ang ibang bangko ay maaaring mayroong mga karagdagang batas at patakaran na makakaapekto sa iyong bayarin sa interes.
  • Ang Tagal Ng Iyong Loan: Ang tagal ng iyong car loan ay makakaapekto sa bayarin sa interes na sinisingil ng bangko. Bilang sentido komon, kapag mas matagal ang iyong utang, maaaring mas tumaas din ang interes nito.

Iba pang Bayarin at Singilin na Kalakip ng Car Loan

Mayroon pang ibang dagdag bayarin na kasama sa iyong car loan na maaaring hindi mo nalalaman. Para maiwasan nag mga ganitong bayarin, mabuting kumonsulta sa opisyal na may hawak sa iyong aplikasyon.

Ang mga kadalasang bayarin at singilin ay ang mga bayarin sa pag-proproseso, mga buwis, bayarin sa transaksyon, mga postage fee, registration fees, atbp.

Munting Paalala: Palaging subukan at humingi ng kasultan ng pagbayad sa tuwing kukuha ng car loan (o kahit anu pang utang) – kahit hindi ito angkop sa lahat ng oras, kung sakali man, matutulungan ka nitong makatipid ng halos limang daang piso!

Leave your comment