Paano Gumagana Ang Credit Card?

credit cards as a boatKaunti lang ang mga taong nabubuhay ng walang credit card sa mga panahon ngayon. Pero, maski laganap na ang paggamit nito, marami pa rin ang hindi nakakaintindi kung paano ito gumagana.   Ipapaliwanag namin dito kung ano mga pinansiyal at teknikal na aspeto ng credit card. Pero bago yan, magsimula tayo sa tanong na — ano ba ang credit card?

Ano ang mga Credit Cards?

Ang mga credit cards ay karaniwang tinatawag na “plastic money.” Dahil yan sa ang credit cards ay isang plastic na card, na may size na 86 x 54 cm. Nabibigyan ng credit card ng kapangyarihan ang may hawak nito, na gumastos ng walang cash. Para magamit ang credit card, kailangan ng credit card holder ng na-aprubahang “credit limit” mula sa bangko. Ang “credit limit” ay ang pinaka-maximum na halaga ng pera na pinapahiram ng bangko sa iyo, na maaari mong gastusin.

Kapag nag-aapply ka para sa credit cards mula sa bangko, pinapapili ka sa pagitan ng magkakaibang credit card companies – American Express, MasterCard o Visa. Pero ano nga ba ang tungkulin ng mga kompanyang ito? Bakit sila kailangan ng mga bangko?

Ano ang Nangyayari Kapag Bumibili ka Gamit ang Credit Cards?

Sa bawat transaksyon gamit ang credit card, may mga kasali sa proseso nito na naniniguradong ang pagbayad ay nangyayari ng maayos. Ang mga sumusunod ang kasali dito:

a

Maniwala ka man o hindi, ang proseso ng credit cards payment ay medyo kumplikado. Para mapa-simple ang mga bagay, ipagpalagay natin na papasok ka sa isang tindahan at bibili ka gamit ang iyong credit card.

Ibibigay mo ang card sa cashier, at ang pag-swipe sa credit cards reader o terminal ay gagawin ng cashier

b

Babasahin ng credit card reader/terminal ang magnetic stripe sa likod ng iyong card. Ito ay magpapadala ng mahahalagang impormasyaon (tulad ng iyong credit card number, credit limit, expiration date etc) sa bangko ng nagbebenta.

c

Ang bangko ng nagbebenta ay tatanggap ng impormasyon na ito, at titignan nila kung tama ang transaskyon na ito.

d

Ang bangko ng nagbebenta ngayon ay magpapadala ng impormasyon tungkol sa iyong binili sa kinauukulang credit card company (tulad ng Visa, MastetCard o American Express)

e

Sumunod, ang credit card company ay makikipag-ugnayan sa iyong bangko at sisiguraduhing valid ang iyong credit card.

f

Kapag nakuha na ang kumpirmasyon mula sa iyong bangko, ang gagawin ng credit card company ay magpapadala ng mensahe sa bangko ng nagbebenta, na aprubado ang iyong transaskyon.

g

Ngayong Nakabayad Ka na Gamit ang Credit Card — Ano na?

Kung mapapansin mo, wala pang nagaganap na palitan ng pera. Natanong mo na ba kung paano nababayaran ang mga nagbebenta pagkatapos mong bumili gamit ang iyong credit card? Ano ang nangyayari sa likod nitong lahat? Paano ka nasisingil sa mga pinamili mo? Ito ay mga magagandang tanong na susubukan nating sagutin sa mga sumusunod.

Ang Nangyayari sa Credit Card Payment

Sa katapusan ng bawat panahon, binibigay ng mga nagbebenta o tindahan ang kanilang mga resibo ng transaksyon (naaalala mo ang resibo na pinipirmahan mo kapag bumibili ka gamit ang credit card mo?)

Binabayaran ng bangko ang tindahan ng kabuuang halaga ng resibo nito.

h

Kasabay nito, ang bangko ay nagpapadala sa credit card company ng request para sila ay mabayaran.

Binabayaran ng credit card company ang bangko ng nagbebenta, at kasabay din nito, nagpapadala ang credit card company ng payment request sa iyong bangko.

i

Babayaran ng bangko mo ang credit card company, at ang bangko mo ngayon ang sisingil sa ‘yo ng pagkakautang mo sa iyong mga binili.

j

At yan ang paraan kung paano gumagana ang credit card?

Gusto mo pa bang matuto?  Tignan dito ang ilan pang mga artikulo tungkol sa credit cards.

Leave your comment