Paano ka Nabibigyan ng Rewards ng Bangko?

credit card rewards that banks gives youAng pagbibigay ng rewards o gantimpala ay naging bahagi na ng ating madalas na paggamit ng credit card. Sa tuwing gagamitin natin ang credit card, umaasa tayong may makukuha tayong rebates o points na kapag naipon ay maaaring ipapalit bilang regalo o vouchers. Ang tanong ngayon: Paano nagagawa ng mga bangkong magbigay ng ganitong mga rewards o gantimpala? Narito ang ilang mga sagot sa iyong katanungan.

Ang Mga Grupong Kasama sa Iyong Credit Card Transaksyon

Bago tayo magpatuloy, mahalagang malaman kung sinu-sino ang mga grupong kasama sa isang standard na credit card transaction, bukod sa iyo na card user. Sila ay ang mga sumusunod:

– MERCHANT. Ito ang mga pamilihan o outlet kung saan madalas kang may credit card transaction.

– MERCHANT BANK. Ito ang nagbibigay ng sistema para makapag-transact ang merchant at ang card users.

– CARD NETWORK. Ito ay ang mga kumpanya tulad ng Visa, Mastercard, etc. na siyang nangangasiwa ng mga credit card transactions at mga settlement.

– ISSUING BANK. Ito ang bangkong nagbigay ng credit card na iyong ginagamit.

Kung gayon, paano sila nakakapagbigay ng Rewards?

Ang totoo: sa bawat pagbili na gagawin gamit ang iyong credit card, hindi makukuha ng Merchant ang 100% ng iyong ibinayad.

Sa halip, ang isang bahagi ng iyong ibinabayad ay hinahati sa pagitan ng Merchant Bank, Card Network at Issuing Bank (i.e. nagbabago ang porsyentong nakukuha sa mga merchants depende sa ilang mga factors tulad ng laki ng naibentang produkto pati na rin ang negosasyon sa mga bangko). Ang isa pang bahagi ay itinatabi ng Issuing Bank para sa credit card reward program nito.

Ibig sabihin, ang mga merchants ang naglalagay ng pondo sa iyong credit card reward program. Kaya sa susunod na ikaw ay mamimili, huwag kalimutang magpasalamat sa iyong paboritong pamilihan.

Mga Gawain sa Pilipinas

Kapag namimili, ang dapat na makikita mong kabuuang gastos sa iyong credit card statement ay ang iyong pinagkagastusan lamang. Kapag ito ay nadagdagan ng ilan pang mga gastos, tanggihan ito dahil ang ibig sabihin nito ay ipinapasa lamang sa iyo ang mga gastusing dapat ang merchant ang nagbabayad. Maging alisto at mapagbantay sa ganitong mga uri ng scam. Kung kinakailangan, ipagbigay alam din ito sa mga kinauukulan.

Tandaan rin na ang pagbibigay ng mga rewards o gantimpala ay isang paraan para ma-engganyo ang mga credit card holders na mamili at gamitin ang credit card. Mainam ito kung okay lamang sa iyo na gumastos at makakuha ng rewards o gantimpala bilang kapalit. Ngunit isang mahalagang paalala mula sa iMoney Philippines: huwag gumastos ng higit sa iyong kakayanan.

Nagustuhan mo ba ang article na ito? Bisitahin din ang aming infographic na nagpapakita kung paano gumagana ang iyong credit card.

Tingnan rin ang aming credit card comparison chart upang makita ang iba’t ibang uri ng credit card rewards o gantimpala na ibinibigay ng iba’t ibang mga kumpanya.

Leave your comment