Mga Paalala sa Paggamit ng Credit Card

Paggamit ng credit card in supermarket

Eto ang ilang simpleng paalala sa paggamit ng credit card mula sa iMoney Philippines:

  1. Iwasang magbayad ng mga unnecessary fees.
    Bayaran ang mga bayarin sa iyong credit card bago ang araw ng bayaran upang maiwasang magbayad ng mga late payment charges. Kung kaya mo, bayaran ng buo ang mga natirang balanse upang maiwasang ang kahit anong bayarin sa interes.
  2. Iwasan ang cash advance.
    Mag-withdraw lamang ng pera sa iyong credit card kapag oras ng pangangailangan upang maiwasang magbayad ng mataas na interes.
  3. Limitahan ang iyong mga cards.
    Mag-apply lamang ng angkop sa iyong pangangailangan para maiwasang magbayad ng karagdagang buwis sa gobyerno.
  4. Mag-konsidera ng alternatibo para sa mga kredit kard. Ang mga debit cards ay magandang alternatibo para maiwasan ang mga bayarin at singilin.

Leave your comment