Pagiwas Sa Mga Pandaraya Sa Credit Card

Pandaraya Sa Credit Card ang maaring mangyari kahit kailanMga Dapat at Hindi Dapat Gawin Upang Maprotektahan ang Sarili sa mga Manloloko 

Ang pandaraya sa credit card, sa madaling salita, ay isang paraan ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan. Habang ang paggamit ng mga credit card ay nakakakuha ng importansya sa ating lipunan, lalo na sa mga nagtatrabahong nakatatanda, ang panganib na maging biktima ng pandaraya sa credit card ay nakaaalarma.

Sa kabila nito, patuloy pa rin ang paglaki ng mga transaksyon sa mga nakaraang taon. Dahil dito, ang mga hakbang upang mag-ingat at makaiwas dito ay dapat sundin upang hindi maging biktima ng panloloko.

Narito ang ilan sa mga hakbang at mga tip na maaari mong gawin upang mapangalagaan ang iyong sarili at hindi maging isang biktima ng pandaraya sa credit card:

MGA DAPAT GAWIN

 1. Pumirma sa likod ng iyong credit card sa sandaling matanggap ito.
 2. Kabisaduhin ang iyong PIN o Personal Identification Number, at tiyakin na ito ay hindi naa-access ng sinuman.
 3. Itago ang iyong credit card sa ligtas na bahagi ng iyong pitaka, sa isang lugar na mapapansin mo agad kung ito ay nawawala.
 4. Itabi ang numero ng telepono ng nag-bigay sa iyo ng credit card (hal., ang iyong bangko) sa iyong address book upang maaari kang makipag-ugnayan sa kanila agad sakaling ito ay manakaw (wag naman sana!) o ang iyong credit card ay mawala at hindi mo makita.
 5. Abisuhan ang iyong bangko sa sandali mapansin mong may mali. Ayos lang ang maging paranoyd.
 6. Abisuhan ang iyong bangko sa lalong madaling panahon kung ikaw ay nagbago ng address.
 7. Siguraduhin na nagunting nang mabuti ang iyong luma o lumipas na credit card.
 8. Kung sakaling may mga kaayusan na ginawa (hal., direct debit), siguraduhing may kopya ng lahat ng komunikasyon / mga talaan na pwedeng sanggunian sa hinaharap.
 9. Gutay-gutayin ang lahat ng mga kopya ng transaksyon bago itapon ang mga ito. O kaya ay sunugin sila.
 10. Mag-ingat tuwing ginagamit ang iyong credit card at subukang huwag ito mawala sa iyong paningin.Kunin ito agad sa lalong madaling panahon.
 11. Ang mga magnanakaw ay maaaring kumuha ng larawan ng iyong credit card sa loob ng ilang segundo, kaya huwag iwan ang iyong card na nakabalandra nang matagal.
 12. Suriin ang lahat ng mga detalye sa resibo ng iyong transaksyon bago pumirma rito.
 13. Palaging kumpirmahin ang halaga bago pirmahan resibo ng credit card. Huwag kailanman pumirma sa blangkong resibo.
 14. Pinapayong gumamit lamang ng isa at parehong credit card para sa lahat ng mga transaksyon sa internet.
 15. Kapag nagsasagawa ng mga transaksyon sa internet, siguraduhin na basahin ang patakaran sa privacy ng kumpanya upang matiyak na ang iyong impormasyon ay magiging kumpidensya.
 16. Suriin ang iyong email pagkatapos mong mamili sa internet dahil ang mga nagbebenta ay karaniwang nagpapadala ng kumpirmasyon o kaya ay abiso tungkol sa detalye ng iyong merchant ay madalas na magpadala ng mga email sa pagkumpirma o iba pang mga komunikasyon tungkol sa iyong order.
 17. Itago ang lahat ng resibo ng iyong transaksyon pati na rin ang mga kumpirmasyon sa mga transaksyon sa internet  pagkumpirma transaksyon nang sa gayon ay maaari mong ihambing ang mga ito sa buwanang ulat na iyong matatanggap.

MGA HINDI DAPAT GAWIN

 1. Huwag ipahiram ang iyong credit card sa iba. Kung kinakailangan, gawin ang pagbabayad sa kanilang ngalan at kuhain ang pera.
 2. Huwag ibigay ang mga detalye ng iyong credit card sa hindi kakilala, maliban kung alam mong sila ay mapagkakatiwalaan.
 3. Huwag magpadala sa pamamagitan ng email ng anumang personal na impormasyon na may kaugnayan sa paggamit ng credit card. .
 4. Huwag tumugon sa text message o tawag mula sa mga hindi kilalang tao na humihiling ng mga detalye ng iyong credit card. Kung ang isang tao ay tumatawag upang kumpirmahin ang mga security number sa likod ng iyong card (ang huling tatlong digit), mabilis na ibaba ang telepono. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay pinapayuhan ang kumpanya na hindi maaaring tumawag upang humiling ng detalye ng credit card o pagbabangko. Ang sinumang gumawa nito ay itinuturing na isang manloloko sa batas.
 5. Huwag kailanman iiwan ang iyong credit card o resibo kung saan-saan. Kahit na ang mga resibo ay hindi gaanong mahalaga sa mga simpleng tagamasid, ang isang manlilinlang ay maaaring gamitin ang simpleng impormasyon na ito sa panloloko ng mapagtiwalang biktima.
 6. Hanggat maaari, huwag gagamit ng pampublikong computer upang gawin ang anumang mga transaksyon sa internet.

Mayroon ba kayong anumang mga tip upang maprotektahan ang iyong sarili mula sa pandaraya sa credit card? Ilista ang mga ito sa mga komento sa ibaba!

O kaya ay basahin ang 5 Madalas na Pagkakamali sa Paggamit ng Credit Card.

Leave your comment