Panget na Katotohanan ng Credit Card Charges sa Pilipinas

credit card chargesAng mga utang sa credit card ay talaga namang nakaka-gulat kapag nakitang may karagdagang utang maliban sa nagastos na halaga para sa isang mamimili tulad ng late payments at iba pang charges na para sayo ay hindi na kaya pang mabayaran. Saan ka nagkamali? Narito ang limang dahilan kung saan nagkakamali tungkol sa credit card. Alamin at iwasan!

Compounding Interest

Ang Compounding interest ay ang pagbabayad ng interes sa naipon na interes. Ito ay nangangahulugan na ang bangko ay naniningil ng interes base sa kasalukuyang balanse ng utang kasama ang naipong interest charges. Upang maintindihan, kung mayroong natitirang PHP10,000 na balanse sa iyong account at ito ay hindi mabayaran sa tamang oras, ang bangko ay magpapatong ng interes para sa balanseng ito sa katapusan ng unang buwan. Kung ang interes para sa balanseng ito ay PHP100 o 1% (12% p.a. /12 buwan) sa kabuuan, ang 1% ay maipapatong sa interes para sa PHP10,100 (balanse + naipong interes) sa katapusan ng dalawang buwan. Ito ay patuloy na maiipon hanggang hindi nababayaran ng buo ang pagkaka-utang. Sa madaling salita, magbayad ng utang sa tamang oras at kung maaari ay ang pinaka-malaking interes kung hindi makakapag-bayad ng buo, upang maiwasan ang pagmumulta at pagpapatong-patong ng utang.

Ang Pilipinas Ay Ang May Pinaka-mataas Na Credit Card Charges sa buong Mundo!

Kahit na masasabing kabilang sa “Third World Country”, ang Pilipinas ay sadyang nakakagulat na mayroong mataas na interest rate kumpara sa ibang bansa. Dahil sa ang mga bangko sa Pilipinas ay hindi mahigpit sa pagkuha ng mga datos at impormasyon tungkol sa kanilang mga pinapautang, ito ay naniningil ng mas mataas na interest rate sa lahat ng kanilang card holders upang mapangalagaan ang kanilang pribadong interes. Ang interest charge ay binabase ang pagmumulta sa kasalukuyang balanse na hindi nabayaran, sa pagitan ng 2-5% kada buwan at umiipon ng 20-60% sa loob ng isang taon. Walang legal na limitasyon ang interest rates ng credit cards sa Pilipinas. Bagaman mayroong mga nakabinbing batas para dito, ang posibilidad ng pagkakaroon ng limitasyon sa interest rate ay hindi magiging hadlang sa maraming bangko at kumpanya na palawakin pa ang kanilang mga pasilidad.

Kung Hindi Maapektuhan ng Interest Charge, Mag-ingat sa Iba pang Charges

Ang mga may-ari ng credit card ay maaaring magkaroon ng iba pang karagdagang multa tulad ng: Cash Advance fees (3-6% ng halaga ng cash advance), Late Payment Charges, Foreign Transaction Fee (0.75-3.25% ng halaga ng transaksyon), Account Maintenance Fees, Balance Transfer Processing Fees, Cancellation Processing Fee, Card Replacement Fee, Over-Limit Fees and Sales Slip Retrieval Fees. Sa iMoney, naniniwala kaming ang pinaka-mabisang paraan upang makaiwas sa interest rate charges ay ang simpleng pagbabayad ng utang sa buo at lagging sa tamang oras. Basahin ang tungkol sa tamang paggamit ng credit card.

Leave your comment