Personal Loans Sa Pilipinas – Ipinaliwanag

celebrating man personal loans approvedAng personal loans ay panandaliang pautang, kung saan ang panahon ng pagbabayad ay mas maikli kumpara sa isang mortgage. Ang mortgage ay umaabot ng 10, 20 o 30 taon, ang panahon ng pagbabayad sa isang personal loan ay karaniwang isa hanggang limang taon lamang. Ang serbisyong ito ay ibinibigay ng mga bangko kapalit ng isang halaga, na kilala bilang interest rate ng mismong utang.

Ang personal loans ay nagbibigay-daan sa isang indibidwal upang matupad ang kanyang mga personal na kagustuhan at iba pang mga pangangailangan, anuman ito tulad ng pagbabayad para sa isang kotse, paglalakbay, paggawa ng tahanan, pagsaklaw sa kasalukuyang mga medikal na gastos, at iba pa. Ito ay isang uri ng utang na hindi business loan o pang-matagalang pautang para sa bahay.

Ang personal loan ay maaari ring gamitin upang mabayaran ang mga kasalukuyang utang, kung saan ito ay ginagamit upang pagsamahin ang iba pang mga pautang sa iisa lamang. Ito ay tinatawag naming debt consolidation. Ang mga indibidwal na kumuha ng debt consolidation loan ay pinagsasama-sama ang lahat ng kanilang mga utang na may mataas na interes rate at pinagsa-sama ang  mga ito sa iisang, mas mababang interest rate loan.

Sa maikling salita, ang personal loan ay isang loan na nagbibigay ng pananalaping lunas sa anyo ng cash advance sa mga manghihiram.

Ito ay karaniwang madali dahil hindi ito sangkot sa isang komplikadong proseso, may mga simple na pangangailangan at higit sa lahat, may mas mabilis na pag-apruba.

Naghahanap ka ba ng personal loan na walang abala? Tingnan at paghambingin ang mga personal loan sa Pilipinas, gamit ang comparison table ng iMoney para makakuha ng pinakamahusay na rate!

Leave your comment