Saklaw ng Travel Insurance – Ano nga ba?

saklaw ng travel insuranceAng travel insurance, tulad ng lahat ng mga insurance policy, ay nagsisilbi bilang isang solusyon sa karamihan ng iyong mga problema sa paglalakbay at ang layunin nito ay upang makatulong sa iyo sa oras ng emergency. Ang presyo na babayaran mo para sa isang travel insurance policy ay batay sa iyong edad, ang tagal ng paglalakbay at lugar ng paglalakbayan. Ang saklaw ng coverage at benepisyo ay maaaring mag-iba depende sa kumpanya ng travel insurance at ang lahat ng ito ay mayroong mga pagkakaiba-iba.

Narito ang isang listahan ng karaniwang mga bagay na saklaw ng travel insurance package para masabi na ito ay maganda:

  • Personal na aksidente at mga medikal na gastos: Ang travel insurance ay nagbibigay sa iyo ng benepisyong pananalapi para sa mga aksidente na natamo sa panahon ng iyong bakasyon. Kabilang dito ang malubhang pinsala at hindi sinasadyang pagkamatay. Tandaan na ang posibilidad ng food poisoning o iba pang mga sakit ay mas mataas kapag ikaw ay nakalantad sa isang bagong kapaligiran. Samakatuwid, sa paggamit ng travel insurance bilang iyong proteksyon, maaaring mabawasan ang pag-aalala sa mga mahal na medikal na gastos sa ibang bansa.
  • Pagkansela at pagkaantala ng paglalakbay: Ito ay sumasaklaw sa biglaang pagkansela o pagkaantala ng biyahe dahil sa mga kaganapan na lagpas sa iyong kontrol. Kung ang iyong flight ay naantala ng ilang oras, ang iyong travel insurance policy ay maaaring mag-reimburse ng makatwirang halaga para sa abala pati na rin sa anumang halaga ng akomodasyon. Siyempre, ito ay depende sa mga tuntunin ng iyong insurance policy.
  • Pagkawala ng mga ari-arian at pagnanakaw: Ang pagiging maingat lamang ay maaaring hindi sapat para sa ilang mga sitwasyon. Kung mawala mo ang iyong bagahe o iba pang mga personal na ari-arian, ang isang travel insurance policy ay karaniwang sumasaklaw dito at tumutulong sa iyo sa lahat ng napaka-habang mga pamamaraan na kasangkot sa proseso (halimbawa kung mawala mo ang iyong pasaporte).
  • Pagpapabalik sa sariling bayan: Maaaring hindi ka na rin sanay sa mga pormalidad na kasama sa pagbalik sa sariling bayan kung ang isa sa mga manlalakbay ay namatay sa ibang bansa. Ngunit sa isang travel insurance policy, ang insurance company ang karaniwang nangangasiwa sa lahat ng mga abala. Ang insurance company ay karaniwang sumasaklaw sa mga kaayusan mula sa transportasyon hanggang sa mga bayarin na naipon para sa buong proseso ng pagpapabalik sa sariling bayan.

Ang pagkakaroon ng isang magandang travel insurance package para sa iyo at sa iyong pamilya ay hindi lamang nagbibigay sa iyo ng tulong pananalapi sa oras ng pangangailangan, ngunit ng kapayapaan din ng isip, upang maging handa ka para sa emergency.

Gayunpaman, bago ang pagkuha ng isang travel insurance policy, siguraduhin na mamili muna at ihambing ang lahat ng mga package na magagamit mo upang matiyak na sapat ay sakop nito. Gayundin, mag-ingat sa mga clause na pagbubukod – ang mga clause sa iyong kontrata na tumutukoy sa mga bagay na hindi saklaw ng travel insurance policy. Maaari mo ring tignan ang Isang Gabay sa Pagpili ng Travel Insurance sa Pilipinas.

Leave your comment