Student Loan sa Pilipinas: Paano nga ba makakakuha?

Student Loan sa Pilipinas

Hindi dapat maging hadlang ang iyong kahirapan sa pagpasok mo sa Kolehiyo dahil ito ay isang puhunan na mababayaran din pagdating ng panahon. Maraming mga pag aaral na ang nagawa at nakapag patunay na mas malaki ang suweldo ng mga taong nakapagtapos ng kanilang pag-aaral. Maraming mga reporma at proyekto ang gobyerno at mga pribadong sector upang ikaw ay matulungan at makapag pokus sa iyong pag-aaral. Saan nga ba makakauha ng Student Loan sa Pilipinas?

Student Loan mula sa Gobyerno

Ang Development Bank of the Philippines (DBP) ay binuo ang Higher Education Loan Program for Students (HELPS) upang matulungan ang mga piling mag aaral maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Sa pamamagitan ng HELPS, P2 bilyon ang binibigay nito kada taon sa mga institusyon para masakop ang ilang gastusin pang-edukasyon. Depende sa iyong unibersidad, maari ka ding sumali sa ibang programa.

Proseso ng Pagpili

Karamihan sa mga programang “government – sponsored” ay kakaunti lamang ang pondo kaysa sa mga aplikante nito kaya’t ang kanilang proseso sa pagpili ay mahigpit at kalimita’y base sa gradong

pang-akademyang nakamit ng aplikante. Importante na bago ka mag apply sa isang Student Loan ay na isaalang-alang mo na maghanap ng iskolarhip na higit na makakatulong sa iyo bukod sa paghiram ng pera.

Ang Palakad ng Student Loan

Ang pamamalakad ng Student Loan ay iba-iba, depende ito sa programa at sa unibersidad na iyong mapupusuan. Nagkakapare-pareho lamang ang mg ito sa mga kinakailangan na papeles ng aplikante. Halimbawa ang Social Security System (SSS) Program na nangangailan na ang iyong pamilya ay kumikita ng PHP 25,000 pababa para ikaw ay maging karapat-dapat sa programa.

Maaaring ayaw mong mag-aplay ng student loan, pwede ring tingnan ang aming listahan ng mga personal loan sa Pilipinas upang makita ang pinaka-mahusay na rate para sa’yo.

Leave your comment