Uri ng Personal Loans sa Pilipinas

good credit sign personal loanMayroong dalawang uri ng personal loan – secured at unsecured loan. Sa Pilipinas, ang mga personal loan na kinukuha ng publiko ay pangkaraniwang unsecured.

Secured Personal Loan

Ang secured personal loan ay isang uri ng loan kung saan ang mga nangungutang ay nag-aalok ng kanilang mga ari-arian, tulad ng kotse o ng bahay bilang paraan ng seguridad o collateral para sa kanilang loan. Dahil dito, ang halaga ng paghiram ay karaniwang mas mababa kaysa sa isang unsecured loan. Gayunpaman, ang mga nangungutang ay dapat maging maingat sa kanilang mga pampinansyal na mga kakayahan na magbayad ng utang dahil sa panganib na ang kanilang mga asset ay ma-repossess kung mabigo silang bayaran ang utang.

Unsecured Personal Loan

Ang unsecured personal loan, sa kabilang banda, ay karaniwang mas mahirap na makuha bilang ang mga balak mangutang ay hindi kailangang nag-aalok ng anumang anyo ng ari-arian bilang seguridad. Samakatuwid, kailangan nila kumbinsihin ang mga nagpapautang ng kanilang financial strength o credit worthiness. Ito ay upang matiyak na ang mga may balak umutang ay makakapagbayad ng kanilang mga utang.

Dahil dito, ang halaga ng paghiram para sa isang unsecured loan ay mas mataas dahil ang mga nagpapahiram ay may mas mataas na panganib sa pagpapautang. Kahit na ang mga mangungutang ay hindi magbibigay ng anumang uri ng ari-arian sa kanilang loan, ito ay hindi nagbibigay sa kanila ng ligtas sakaling hindi nila bayaran ang kanilang utang nang buo. Ang mga nagpapahirap ay maaari pa ring dalhin ang kaso sa hukuman upang ibenta ng nangungutang ang kanyang mga ari-arian upang mabawi ang anumang pagkalugi.

Iba’t ibang Uri ng mga Personal Loan Interest Rate

Ang mga interest rate para sa isang personal loan ay maaaring makategorya sa dalawang pangunahing uri, fixed at variable. Bago kumuha ng isang personal loan, dapat unang tandaan ng mga manghihiram kung anong interest rate ang nais nilang kunin. Ang mga personal loan sa Pilipinas ay gayunpaman mas patungo sa fixed interest rate.

Fixed Interest Rate Personal Loan

Ang fixed interest rate ay isang interest rate na nananatiling parehong sa buong termino ng loan. Ang rate ay mananatiling pareho sa kabila ng mga pagbabago sa merkado. Habang ang isang fixed interest rate loan ay nagpo-protekta sa manghihiram mula sa paggalaw ng interest rate, ang halaga ng pagbabayad ay kailangang bayaran na naaayon sa kasunduan ng pautang hanggang sa mabayaran nang buo ang pautang. Samakatuwid, kung ang isang manghihiram ay nais na magbayad ng dagdag na pagbabayad, siya ay maaaring singilin ng karagdagang bayarin.

Variable Interest Rate Personal Loan

Ang isang variable interest rate personal loan ay may isang interes rate na nagbabago, depende sa mga rate sa merkado. Ang bentahe ng pagkuha nitong partikular na uri ng personal loan ay ang isang manghihiram ay maaaring makinabang kapag ang rate sa merkado ay mababa. Gayunpaman, ito ay maaaring maging masama kapag ang rate sa merkado ay tumaas, bilang ang manghihiram ay magbayad ng mas malaking interes.

Alamin dito kung aling mga bangko ang may pinakamababang personal loan interest rate sa Pilipinas!

Leave your comment