Uri ng Travel Insurance na Maaaring Pagpilian

uri ng travel insuranceAng pinakamahirap desisyunan ay ang pagpili ng insurance na aangkop sa iyong pangangailangan. Bago pag-isipan kung ano ang dapat piliin, kailangan alamin muna ang mga pangangailangan na gustong matanggap sa isang insurance company. Ang mga benepisyo ay maaaring sakop ang claim para sa nawalang bagahe, pagka-antala ng biyahe, medical at tulong sa pagpapalibing (kung sakaling mamamatay). Kadalasan, mas maayos na proteksiyong kailangan, mas mahal na insurance ang makukuha.

Ilan sa mga sumusunod ang maaaring makatulong sa pagdedesisyon kung anung uri ng travel insurance ang iyong dapat kunin:

Iba pang Sakop na Polisiya ng ibang Insurance

Kung mayroon ng dating insurance na kasama sa inaalok ang health insurance, tignan ang kukuning insurance kung ito ay may kasamang health insurance sa bansa at abroad. Laging isipin na ikaw ay maaari lamang mag-claim ng isang beses para sa gastos sa pagpapagamot kahit na maraming pang sakop na polisiya ang insurance.

Dapat Isaalang-alang

Kailangang isaalang-alang ang mga kondisyon para sa tamang eded, uri at durasiyon ng biyahe.

Magandang Pakikipag-ugnayan sa mga Branch Abroad

Isang magandang benepisyong sakop ng insurance company ang pagkakaroon ng sapat na tulong para sayo pagdating sa ibang bansa na pupuntahan.  Kung ganon, ang insurance company na kukunin ay dapay lamang na may malawak na koneksyon sa buong mundo upang maibigay ang tulong sa panahon na kailangan.

Tulong sa Panahon ng Pangangailangan

I-tanong sa kumpanya ang mga maaaring tulong na maibibigay nito sa panahon ng pangangailangan. Ang pinaka-mahalaga, dapat na ang kumpanya ay nako-contact anumang oras katulad ng 24/7 na serbisyo para sayo.

Hindi Kabilang sa Insurance

Kailangang basahin at alamin ang mga benepisyong hindi maibibigay at hindi sakop ng insurance. Halimbawa, halos lahat ng insurance ay hindi sakop ang pagkamatay dulot ng pagkitil sa sariling buhay. Bago kumuha ng travel insurance,  alamin muna kung may mga lugar na hindi mo maaaring puntahan. Ito ang isang artikulo kung ano ang saklaw ng Travel Insurance.

Leave your comment